ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน

ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (thyriod stimulating hormone ; TSH)

กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมน ไทรอกซิน  ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน

ปัจจัยที่ควบคุมการหลั่งไฮโพทาลามัส อาจเป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอก เช่น อุณหภูมิ แสง ความเครียดต่างๆ หรือจากสิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่นระดับฮอร์โมนจากต่อมใต่สมอง และจากต่อมไร้ท่ออื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง

รูปภาพ10

Thyroid-Gland

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: